ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ1. Γρουμπού Παναγιώτα: "Η συμβολή του ΔΕΚ στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

2. Θεοδοσίου Ευτυχία: "Η πολιτική της Ε.Κ. και των κρατών μελών στο Γιουγκοσλαβικό: Συγκλίσεις, αποκλίσεις". (Επιβλ. Καθ.: Αλ. Κατράνης)

3. Λάρδα Παγώνα: "Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ε.Κ. και η ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

4. Τριανταφύλλου Θεόφιλος: "Η νομοθετική αρμοδιότητα της Ε.Κ. σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος: Από την ΕΕΠ στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση" (Επιβλ. Καθ.: Γ. Τσάλτας).

5. Δαμίγος Ποθητός: "Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 1994)". (Επιβλ. Καθ.: Θ.-Α. Χριστοδουλίδης)

6. Λαζαρίδης Νικόλαος: "Ο πολιτικός έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

7. Αλεξανδράτου Βασιλική: "Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι Χ-ΚΑΕ σε τροχιά ένταξης". (Επιβλ. Καθ.: Θ.-Α. Χριστοδουλίδης)

8. Μεϊντάσης Χαράλαμπος: "Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου)

9. Κουκουβίνου Τατιάνα: "Ο κοινοτικός κοινωνικός διάλογος: Ο διάλογος του Val Duchesse". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

10. Παπαδόπουλος Σταύρος: "Πτυχές του καθεστώτος λειτουργίας των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

11. Σακελλαράκη Χρυσούλα: "Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική ασύλου και προσφύγων". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

12. Αργυροπούλου Ευθυμία: "Η απελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών και η ελληνική ναυτιλία". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

13. Σπανός Νικόλαος: "Οι διεθνείς επενδύσεις των εταιριών πετρελαίου. Η περίπτωση των επενδύσεων για τα πετρέλαια της Κασπίας θάλασσας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

14. Στάθη Παναγιώτα: "Κοινοτική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

15. Τσαγρής Θεόφιλος: "Τα πολιτικά δικαιώματα στην κοινοτική έννομη τάξη". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

16. Σιγανός Νικόλαος: "Η ελληνική διοίκηση και οι διαδικασίες εναρμόνισης της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής με την αντίστοιχη κοινοτική". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

17. Μπακάλη Δέσποινα: "Μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

18. Εχντίμπ Μάτζεντ: "Ισλαμικό κίνημα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ και η επίδραση στην ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή". (Επιβλ. Καθ.: Α. Κούτσης).

19. Πολυχρονάκης Γρηγόριος: "Ευρωπαϊκή Ένωση και τηλεπικοινωνιακός τομέας: Από το κρατικό μονοπώλιο στη διεθνοποίηση της αγοράς". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

20. Φακιολάς Ευστάθιος: "Ασφάλεια και στρατηγική στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Σχεδίασμα εισαγωγής στη συγκρότηση μιας νέας θεωρητικής προσέγγισης". (Επιβλ. Καθ.: Π. Ήφαιστος).

21. Σταμπουλόπουλος Χρήστος: "Οι προϋποθέσεις παραδεκτού ατομικών προσφυγών ακυρώσεως κατά το άρθρο 173 ΣυνθΕΟΚ". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

22. Ελευθεριάδου Αλίκη: "Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (money-laundering)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

23. Παναγιωτίδης Ελευθ.: "Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων: Εθνικές και κοινοτικές πτυχές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

24. Στυμφαλιάδου Μαρ.: "Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

25. Φοβάκης Ιωσήφ: "Η απελευθέρωση του εμπορίου χρηματιστηριακών υπηρεσιών στα πλαίσια της GATS και της Ευρ. Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γκόρτσος).

26. Στρογγυλού Χριστίνα: "Η προστασία του καταναλωτή στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: Η σύμβαση των Βρυξελλών της 27/9/1968 και η Σύμβαση της Ρώμης της 19/6/1980". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

27. Μπετσικώκου Αικατ.: "Το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

28. Μπονάκη Μαγδαληνή: "Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

29. Καψή Μαρία: "Η Ευρώπη των Περιφερειών". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

30. Μαρκοπούλου Γεωργία-Μαρία: "Η ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων και η ρύθμιση του κινδύνου στη Σύμβαση των Η. Ε. για τη διεθνή πώληση αγαθών. Σύγκριση με τη ρύθμιση της πώλησης στον ελληνικό Αστικό Κώδικα". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

31. Μαρούδα Μαρία: "Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και η εξέλιξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου προς την κρίση των εγκλημάτων πολέμου". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

32. Φούφουλας Κων/νος: "Η εγγυητική επιστολή στο διεθνές εμπόριο αγαθών". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

33. Βακλά Ευλαμπία: "Το νέο μέσο εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

34. Μάστακας Πέτρος: "Η ανθρωπιστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συμβολή στη θεωρητική διαμόρφωση και πρακτικές εφαρμογές". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

35. Χατζηαντωνίου Αικατερίνη: "Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας: Η περίπτωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πλατιάς).

36. Παπαθανασίου Ελένη: "Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία: Η περίπτωση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

37. Δερτούζου Μαριάνθη: "Το δίκαιο των συμβάσεων προώθησης πωλήσεων αγαθών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Αντιπροσωπεία, διανομή, προμήθεια, φραντσάϊζ". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

38. Βασιλειάδης Αναστ.: "Ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: Η περίπτωση της ΕΕ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

39. Μαυρίδης Παναγιώτης: "Στρατηγική διάσταση της κρίσης του Μαρτίου 1987 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας". (Επιβλ. Καθ.: Π. Ήφαιστος).

40. Μπακοπούλου Ευτυχία: "Εξαγωγικές πιστώσεις, διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

41. Μπελιμπασάκης Μάριος: "Ο ρόλος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας στο νέο διεθνές σύστημα ασφάλειας: Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

42. Αντωνοπούλου Πηνελόπη: "Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Από τη διακυβερνητική συνεργασία στην κωδικοποίηση". (Επιβλ. Καθ.: Σ. Περράκης).

43. Παπαδόπουλος Νικόλαος: "Η κάλυψη των ελληνοτουρκικών κρίσεων του '87 και των Ίμια από τα τρία Διεθνή Πρακτορεία Associated Press, Reuters και A. F. P.". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

44. Γαβριήλ Στυλιανός: "Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την κρίση των Ίμια". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

45. Τζιβιτζίογλου Χρήστος: "Οι εσωτερικοί παράγοντες στην Τουρκία: Πως επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής". (Επιβλ. Καθ.: Α. Κούτσης).

46. Βαλσαμή Ισμήνη: "Το διεθνές καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος από τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων". (Επιβλ. Καθ.: Ε. Ραυτόπυλος).

47. Μαθιουδάκης Μάριος: "Τα πετρέλαια της Κασπίας και η μεταφορά τους στις διεθνείς αγορές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

48. Κυριακοπούλου Ελένη: "Η πολιτική εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πλατιάς).

49. Γκιόλμας Γεώργιος: "Οι συμβάσεις ανταλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων (financial swaps) και η σύμβαση πλαίσιο της International swaps Dealers Association (ISDA)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

50. Αλεξανδρή Ευτυχία: "Ο δημόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης ως πρόβλημα των σχέσεων ελληνικού και κοινοτικού δικαίου". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς).

51. Σταμούλης Σπυρίδων: "Οι ελληνικές ομάδες πίεσης στο κοινοτικό σύστημα για την προστασία των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων και ποτών". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς).

52. Πέτσας Στυλιανός: "Ευρωπαϊκή Ένωση - Ηνωμένες Πολιτείες: Η εξωεδαφική εφαρμογή των κανόνων εμπορικής πολιτικής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

53. Ζερβός Χρυσοβαλάντης: "Γεωπολιτική των υδάτινων πόρων της Μέσης Ανατολής". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

54. Βαφειάδης Απόστολος: "Εξωτερικοί παράγοντες διάλυσης της ΟΣΔ Γιουγκοσλαβίας". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

55. Παπαδάκη Αγάπη: "Οι δομικές προσαρμογές στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενόψει της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση της εθνικής διοίκησης". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς).

56. Κατσουλάκη Ελένη: "Η ευελιξία μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

57. Λάσκαρη Τατιάνα: "Το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ και οι επιπτώσεις από την εισαγωγή του στις τραπεζικές συναλλαγές". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

58. Σωφρονά Λυδία-Ελισσάβετ: " Οι εγγυητικές συμβάσεις στις διεθνείς συναλλαγές-Η σύμβαση των Η.Ε. για τις αυτόνομες εγγυήσεις και τις εγγυητικές επιστολές τύπου stand-by". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

59. Μπουργασλής Αναστάσιος: "Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας μετά την εγκαθίδρυση της Τελωνειακής Ένωσης". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Γιαλλουρίδης).

60. Πηγαδιώτη Θεοδώρα: "Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Στρατιωτική Δικαιοσύνη". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς)

61. Στρογγυλού Ελένη: "Η οικογενειακή επανένωση στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Ταγαράς)

62. Κοσμά Κωνσταντίνα: "Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: Δομή και λειτουργία στην ευρωπαϊκή προοπτική". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς).

63. Σταθοπούλου Θεοδώρα: "Η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική πολιτική (Πρόγραμμα MEDIA II). Η ελληνική θέση". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς)

64. Σαλατάς Γεώργιος: "Το καθεστώς των υπηρεσιών εδάφους στα κοινοτικά αεροδρόμια". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

65. Παπακωνσταντίνου Σταματίνα: "Μέτρα εμπορικού αποκλεισμού (embargo) στη Γιουγκοσλαβική κρίση". (Επιβλ. Καθ.: Ο. Φαρμακίδης).

66. Ατσίδη Ανθή: "Οι εξωτερική και εσωτερική προσαρμογή του ΝΑΤΟ στη μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

67. Τασάκος Κωνσταντίνος: "Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού χρήματος". (Επιβλ. Καθ.: Χρ. Γκόρτσος).

68. Λουδάρου Άρτεμις: "Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών κατά το κοινοτικό τραπεζικό δίκαιο". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

69. Παπαθεοδώρου Ιουλία: "Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. Βασικές έννοιες - τάσεις & προβληματισμοί". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

70. Δαουτάκου Δέσποινα: "Η εμπορική διένεξη Η.Π.Α. - Ε.Ε. για το κοινοτικό καθεστώς εισαγωγής, διανομής και εμπορίας μπανανών στα πλαίσια του Π.Ο.Ε.". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

71. Μαχαίρα Ελευθερία: "Η Ευρωμεσογειακή συνεργασία: Τωρινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές". (Επιβλ. Καθ.: Θ. Χριστοδουλίδης)

72. Σουμέλα Μαρία: "Προς μια ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα ασύλου και προσφύγων. Εξελίξεις - ζητήματα - προοπτικές". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης)

73. Λοΐζου Βασιλική: "Το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.. Η περίπτωση της Τουρκίας". (Επιβλ. Καθ.: Στ. Περράκης)

74. Κούρτη Παρασκευή: "Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής: Θεσμική κατοχύρωση και αποτίμηση του έργου του". (Επιβλ. Καθ.: Δ. Παπαγιάννης)

75. Μαυρουδή Μανουέλα: "Οφέλη από την ήττα: Η εξέλιξη της Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου)

76. Ποντικάκος Σωτήρης: "Η Διεθνής επέμβαση στη Βοσνία και τα δύο κυρίαρχα ρεύματα σκέψης: Ρεαλισμός και Νεοφιλελευθερισμός". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

77. Μεσσηνέζης Μιλτιάδης: "Η διεθνής επενδυτική διαιτησία στα πλαίσια του Διεθνούς Κέντρου για τον Διακανονισμό των Επενδυτικών Διαφορών (ΙCSID)". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Στεφάνου).

78. Μητσάκης Ανδρέας: "Το θεωρητικό μοντέλο εξαναγκαστικής διπλωματίας του Alexander George και η εφαρμογή του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά την περίοδο 1987 - 1996". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

79. Δημητρού Παρασκευή: "Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ.: Α. Πασσάς).

80. Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ: "Η επιρροή του Ισλάμ στη διαμόρφωση του τουρκικού εθνικισμού: Μύθος και πραγματικότητα". (Επιβλ. Καθ.: Μ.Ε. Κοππά).

81. Σκιαδάς Παναγιώτης: "Η χρήση των Υδάτινων Πόρων σαν εργαλείο Υψηλής Πολιτικής: Οι σχέσεις Τουρκίας - Συρίας - Ιράκ". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

82. Καστανάς Ευάγγελος: "Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913. Συστημική και εσωτερικοί παράγοντες της πολιτικής των κρατών". (Επιβλ. Καθ.: Χ. Παπασωτηρίου).

83. Σεραφείμ Αικατερίνη: "Ο ρόλος του στρατού στην Τουρκική Κοινωνία και Πολιτική: Τα πραξικοπήματα του 1960 και του 1980". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

84. Μητσάκη Αμαλία: "Το πρόγραμμα της Κοινότητας για την προστασία των καταναλωτών στο χρηματοπιστωτικό τομέα". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

85. Μυλωνάκης Γεώργιος: "Η δυναμική της σχέσης του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στη Μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ.: Κων/νος Αρβανιτόπουλος).

86. Ρουμπάνης Ηλίας: "Ελληνική και Τουρκική Εθνική ιδεολογία: το χαρτονόμισμα σαν μέσο σύγκρισης του βιώματος της εθνικής συνείδησης". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

87. Πουλάκη Βασιλική: "Η Υπερκαυκασία σε μετάβαση: οικοδόμηση εθνικής ταυτότητας και εθνοτικές συγκρούσεις". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

88. Φραγκογιάννη Κατερίνα: "Το ισχύον καθεστώς διασύνδεσης στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ευρωπαϊκές και εθνικές διαστάσεις". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

89. Χαμακιώτη Δέσποινα: "Η πολιτική αποθεμάτων πετρελαίου της Ε.Ε. Η υπόθεση της Ελλάδας". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

90. Κυπριώτη Βιργινία: "Η προβληματική της ανθρωπιστικής επέμβασης στη μεταψυχροπολεμική εποχή". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

91. Θεοδώρου Δημήτριος: "Ανταρτοπόλεμος, θεωρία και πράξη". (Επιβλ. Καθ. Π. Ήφαιστος).

92. Λασκαρίδης Κωνσταντίνος: "Η Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική μετά την ενσωμάτωση του SCHENGEN". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

93. Σπυροπούλου Θεοδώρα: "Φυσικό αέριο. Η πορεία στην Ε.Ε. - Η ένταξή του στην ελληνική αγορά". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

94. Σιοτρόπου Ευαγγελία: "Το νομικό καθεστώς διέλευσης των πολεμικών πλοίων από τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας". (Επιβλ. Καθ. Γρ. Τσάλτας).

95. Γιουζέπας Αναστάσιος: "Η Σχολή των Αρχαίων Κυνικών από τη σκοπιά της φιλοσοφίας των Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

96. Κυπαρίσσης Ευάγγελος: "Ελληνική Υψηλή Στρατηγική 1919-1941. Από την καταστροφική Υπερεπέκταση στην Αποτελεσματική Ανάσχεση". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

97. Κωνσταντόπουλος Ιωάννης: "Οικονομική Κατασκοπεία: Κίνητρα, Αντικίνητρα και οι Επιπτώσεις της στην Υψηλή Στρατηγική". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

98. Ρέπορτερ Βασίλειος: "Η Αεροπορική ισχύς ως παράγοντας εξαναγκαστικής διπλωματίας και εξωτερικών επεμβάσεων σε κρίσεις". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

99. Ιντζόγλου Νικόλαος: "Κοινοτικές πρωτοβουλίες: Ένας διαφορετικός ρόλος των Εθνικών Διοικήσεων - Η Ελληνική περίπτωση". (Επιβλ. Καθ. Α. Πασσάς).

100. Τανιμανίδη Γεωργία: "Ζητήματα τρομοκρατίας στη Διεθνή Έννομη Τάξη. Η προβληματική της καταστολής". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

101. Ρίκος Γεράσιμος: "Μειονοτικές διεκδικήσεις στη νέα Ευρώπη και η προβληματική της αυτοδιάθεσης". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

102. Σταυρόπουλος Αλέξανδρος: "Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προστασίας των εθνικών μειονοτήτων. Συγκριτική παρουσίαση της συμβολής του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

103. Παναγιωτίδης Βασίλειος: "Θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

104. Θεοφανίδου Κατερίνα: "Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα της εξωσυμβατικής ευθύνης της Κοινότητας". (Επιβλ. Καθ. Χ. Ταγαράς).

105. Κρικώνης Γεώργιος: "Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδας μετά την ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

106. Καφετζής Γεώργιος: "Η προληπτική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

107. Τσαγκλής Αντώνιος: "Στρατιωτική στρατηγική της Ελλάδας κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα: Κριτική αποτίμηση". (Επιβλ. Καθ. Χ. Παπασωτηρίου).

108. Χαρίτος Ηλίας: "Βασικά χαρακτηριστικά και νομικό καθεστώς των διεθνών ομολογιακών δανείων. Χρεοστάσιο - Αναδιαπραγμάτευση. Περιπτώσεις Μεξικού - Ρωσίας". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

109. Βαρδάκης Εμμανουήλ: "Η διεθνής πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις με τις Η.Π.Α.". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

110. Τρέπα Σεβαστή: "Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στην επίλυση συγκρούσεων. Η περίπτωση του Κόσοβο". (Επιβλ. Καθ. Ειρ. Χειλά).

111. Λυμούρης Νικόλαος: "Η πρόσβαση των πολιτών στα κοινοτικά έγγραφα και ο νέος κανονισμός 1049/2001". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

112. Καρακωνσταντής Δημήτριος: "Η καταχώρηση των Domain Names στο Internet. Η επίδραση της αμερικανικής νομοθεσίας και πρακτικής". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

113. Αφροδίτη Τσάκου: "Πολιτική Απασχόλησης και η Νέα Μέθοδος Ανοιχτού Συντονισμού της Λισσαβώνας". (Επιβλ. Καθ. Ηρώ Νικολακοπούλου - Στεφάνου).

114. Πολίτη Αικατερίνη: "Το ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ των Επιχειρήσεων (B2B) και Θέματα Ανταγωνισμού (Joint Ventures)". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

115. Γιαννίκου Γεωργία "Ο Έλεγχος των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων. Η Πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

116. Βασιλείου Σοφία: "Οι Συμβάσεις Παραχώρησης στο Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο - Εκτέλεση Δημοσίων Έργων με τη Μέθοδο της Παραχώρησης της εκμετάλλευσης". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

117. Γεωργούτσου Γεωργία: "Η Οδηγία 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 1989 αναφορικά με τις πράξεις προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

118. Πετσινάρη Αναστασία: "Οι Επιθετικές Εξαγορές (take - over bids) - Ανάλυση της 13ης Πρότασης Οδηγίας στον Τομέα του Δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

119. Χαϊκάλη Αλίκη - Ελένη: "Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και ο Ρόλος των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

120. Μαρτζέλης Χρήστος: "Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: κοινοτικές και διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

121. Σιαμάνη Ευθαλία: "Ενιαία Εποπτεία Κοινοτικών Κεφαλαιαγορών". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

122. Κολοβού Νικολέττα: "Η Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

123. Γκούμα Παναγιώτα: "Το Κοινοτικό και Αμερικανικό Δίκαιο Ανταγωνισμού στον Τομέα των Τραπεζών - Ιδιαίτερη Αναφορά στις Συγκεντρώσεις". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

124. Γεωργακούλιας Αθανάσιος: "Συγκριτική Θεώρηση της Χρηματοδοτικής Δραστηριότητος των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών μέσω του Εργαλείου του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου". (Επιβλ. Καθ. Κων/νος Στεφάνου).

125. Δερεδάκη Μαρία: "Οι Νέες Διατάξεις για τη Διεθνή Δικαιοδοσία επί Ιδιωτικών Διαφορών στο Κοινοτικό Δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Ταγαράς).

126. Κουγιού Σαράντης: "Στάσεις και παραδοχές περί Ηγεμονικής Σταθερότητας στις Διεθνείς Σχέσεις". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

127. Μπλάτσιου Αναστασία: "Οι Οικονομικές Κυρώσεις ως Εργαλείο Εξωτερικής Πολιτικής". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

128. Προκάκης Κωνσταντίνος: "Η Κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική Πολιτική: Οι στρατηγικές Επιλογές της Γαλλίας". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

129. Κούγιας Κωνσταντίνος: "Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ταυτότητα και ο Ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας στην Διαμόρφωσή της". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

130. Μάμαλος Γεώργιος: "Η Άρση των Αναθεμάτων μεταξύ των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης ως επίτευγμα Διπλωματικής Πρακτικής". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γιανναράς).

131. Θεοχάρη Αικατερίνη: "Η Οδηγία 2001/24/ΕΚ για την Εξυγίανση & Εκκαθάριση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

132. Καρανικόλα Λουκία: "Πρόταση Οδηγίας για την εξ' αποστάσεως εμπορία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές και την τροποποίηση της Οδηγίας 90/619/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ". (Επιβλ. Καθ. Χρ. Γκόρτσος).

133. Τσοκανάς Νικόλαος: "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Δικαιοταξία". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

134. Αφεντάκης Λουΐζος: "Τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας και η Αντιμετώπισή τους από το Διεθνές Δίκαιο". (Επιβλ. Καθ. Στ. Περράκης).

135. Παϊπάης Βασίλειος: "Τάξη και Δικαιοσύνη στη Διεθνή Πολιτική - Η Περιγραφική Θεωρία της Απόφασης συναντά τη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

136. Μακρής Σπυρίδων: "Η Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στον 21ο Αιώνα. Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός στην Αιχμή της Συζήτησης της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).

137. Μανουσάκης Βασίλειος: "Η Στρατηγική Πτυχή στον Ανταγωνισμό Δημοκρατίας της Βενετίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορία". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

138. Κουτελίδας Ιωάννης: "Μειονότητες σε Πολυεθνικά Κράτη: Η Περίπτωση της Ουγγρικής Μειονότητας στη Βοϊβοδίνα". (Επιβλ. Καθ. Μ.- Ε. Κοππά).

139. Βασιλείου Ηλίας: "Αεροπορική Ισχύς Και Στρατηγική Παράλυση". (Επιβλ. Καθ. Χαρ. Παπασωτηρίου).

140. Τσιριγώτης Διονύσιος: "Αποτρεπτική Στρατηγική και Κρίσεις Ελλάδας - Τουρκίας". (Επιβλ. Καθ. Παν. Ήφαιστος).